Resveratrol: jak předcházet stárnutí

Zubní kaz je nejčastější bakteriální onemocnění postihující dutinu ústní. Ačkoliv je teorie jeho vzniku velice jednoduchá a stačí pouze několik preventivních opatření, kterými se mu lze účinně bránit, informovanost lidí na toto téma je velice nízká. Z vlastní zkušenosti vím, že to, jak zubní kaz vzniká, jsem se dozvěděl bohužel až na vysoké škole – v prvním ročníku studia zubního lékařství.

Za všechno můžou bakterie:
Bakterie jsou běžnou součástí prostředí, ve kterém žijeme, nachází se na celém povrchu našeho těla a také uvnitř organismu. Některé bakterie jsou  s naším tělem spřátelené a pomáhají mu pracovat správně. Jiné bakterie jsou tzv. Patologické (škodlivé) a způsobují řadu různých onemocnění. Stejná situace je i v dutině ústní, kde škodlivé bakterie způsobují vznik zubního kazu a další onemocnění.

Zubní kaz = chemická reakce
Potravou bakterií jsou sacharidy a to, co ze sacharidů vznikne po tom, co projdou „zažívacím traktem“ bakterií jsou kyseliny. Kyseliny způsobí pokles pH v dutině ústní (tak jak o tom mluví v reklamě na Orbit) a vlivem poklesu pH dochází k rozpouštění skloviny (vrchní vrstva zubu), pod kterou se nachází další vrstva zubu – dentin. Jakmile dojde k částečnému rozpuštění skloviny, bakterie se snaží dostat do hlubší vrstvy zubu (k dentinu), který začnou narušovat a postupně ho celý osídlí. Odtud již není cesta zpět a zubní kaz je na světě. Samozřejmě se jedná o dlouhodobější proces a než dojde ke vzniku zubního kazu, tak to chvíli trvá. V žádném případě to neznamená, že okamžitě po tom, co sníte chleba s medem, budete mít 10 kazů. Jedná se o dynamický děj, kdy po konzumaci sacharidů dojde ke snížení pH, avšak díky slinám a látkám v nich obsaženým se pH začne rychle vracet zpátky na svoji původní hodnotu. Minerální látky, které tzv. „vypadly“ ze skloviny během jejího rozpouštění, se tedy začnou vracet zpátky do skloviny a proces vzniku zubního kazu je zastaven. Návrat k původní hodnotě pH trvá cca půl hodiny. Takže nejlepší způsob, jak získat zubní kaz co nejrychleji, je popíjení sladkých nápojů každých 30 min (ve chvíli, kdy už se pH vrací na svoji původní hodnotu, se napijeme sladkého nápoje a pH letí zase pěkně dolů a sklovina se zase hezky rozpouští a bakterie zase hezky lezou dovnitř zubů zubní kaz hezky nerušeně vzniká). Řada lidí by se nyní zeptala: „Tak si mám ihned po tom, co sním sladké, vyčistit zuby?“ Ne! To není to nejlepší, co můžete udělat. Ideální je, vypláchnout si ústa čistou vodou a dopomoct tak procesu návratu pH k původní hodnotě a zuby si případně vyčistit až po určité době (20 min).

Kde zubní kaz vzniká nejčastěji:
Nejčastějšími místy vzniku zubního kazu jsou tzv. mezizubní prostory. Mezizubní kazy nejsou vidět přímým pohledem a lze je odhalit zejména na rentgenovém snímku (ten by měl být součástí každé preventivní prohlídky – minimálně 1 x za rok). Pokud Vám Váš zubní lékař neprovádí během preventivní prohlídky rentgen mezizubních prostor, vyžadujte ho, jinak byste jednou mohli být překvapeni, kolik mezizubních kazů v ústech máte! Prevencí vzniku mezizubního kazu je používání mezizubních kartáčků a dentálních nití, které mezizubní prostor dokonale vyčistí. Pokud nepoužíváte mezizubní kartáčky a nit, v mezizubním prostoru zůstávají zbytky potravy, které jsou dokonalým zdrojem obživy bakterií způsobujících zubní kaz. Používání mezizubních kartáčků je tedy velice důležitou součástí osobní hygieny. Dalším místem, kde zubní kazy často vznikají jsou tzv. okluzální (vrchní) plochy stoliček, konkrétně na dně fisur (hluboké drážky v zubu). Někteří lidé mají tyto drážky hodně hluboké a pro štětiny kartáčku špatně přístupné. V takovém případě je vhodné, aby zubní lékař tyto hluboké fisury vyplnil vhodným materiálem, aby nedocházelo k usazování zbytků potravy. To se však týká zejména dětí těsně po prořezání zubů do dutiny ústní (kolem 6 roku věku), neboť zubní kaz v těchto hlubokých fisurách vzniká poměrně rychle. Zubní kaz vzniká i na jiných místech, ale to není tak časté. 

Jaká strava je ve vztahu ke vzniku zubního kazu nebezpečná:
Obecně všechny sladké potraviny a nápoje. Některé potraviny mají navíc vysoký „index lepivosti“ tzn. mají tendenci ulpívat na povrchu zubů a proces remineralizace (návrat pH k původní hodnotě) trvá daleko delší dobu. Typickým příkladem může být sušené ovoce a vše, co je sladké a lepí.

Rada na závěr:
Když konzumujete sladké, tak je lepší, nejen ve vztahu k Vašim zubům, ho pojídat v jeden čas. Vyhněte se tedy pravidelnému popíjení hnědočerné limonády každých 15 min. Toto doporučení se netýká pouze této limonády! Pokles pH nezpůsobují pouze sacharidy ale také přímo kyselé nápoje a potraviny.

Upozornění:
Článek není určen pro odbornou stomatologickou veřejnost a obsahuje výrazy lidovějšího charakteru tak, aby problematiku pochopila i laická veřejnost. Dále neobsahuje veškeré informace spojené s problematikou vzniku zubního kazu, která je poměrně široká. Další informace týkající se zubního kazu, budou v následujících článcích.

Resveratrol: jak předcházet stárnutí
Vytvořeno16.09.2015
Registrace
Chcete nakupovat za velkoobchodní ceny?
Zaregistrujte se prosím. V případě registrace s platným IČ Vám po ověření nastavímevelkoobchodní ceny.